Thị trường

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Khải An Khải An - 07:00, 26/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp khai báo thuộc danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm VLXD xuất khẩu tại Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mường Hoa đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm VLXD.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Giấy phép khoáng sản số 1588/GP-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty CP Trung Hưng thì mỏ đá thạch anh tại bản Phiêng A, xã Phiên Ban, huyện Bắc Yên thuộc danh mục khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (theo quy mô tài nguyên, trữ lượng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản) được Bộ TN&MT khoanh định và phê duyệt tại Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013.

Mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp khai báo “Sản phẩm đá thạch anh đã được gia công đập, nghiền, sàng phân loại thành sản phẩm; kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm, mã HS 2517.49.00” thuộc danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm VLXD xuất khẩu tại Phụ lục I của Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời để doanh nghiệp được biết và liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa theo quy định.

 

Ý kiến của bạn