Hướng tới công khai kết quả đánh giá về cải cách thủ tục hành chính

06:59 17/11/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, thực hiện đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá sẽ là bước tiến lớn trong công tác cải cách TTHC.

Sáng 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT, Bộ Ngoại giao; và 8 địa phương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh về tình hình triển khai cải cách TTHC năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Hải Minh

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, về cắt giảm quy định kinh doanh, các bộ đều chưa hoàn thành theo chỉ tiêu cắt giảm 10% như mục tiêu của Chính phủ đề ra.

Việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư tại các Bộ còn chậm. Cụ thể, Bộ Quốc phòng chưa thực thi 5 TTHC, giấy tờ công dân; Bộ Ngoại giao chưa thực thi đơn giản hóa 24 TTHC, giấy tờ công dân; Bộ TT&TT còn 12 nhóm TTHC chưa thực thi cắt giảm, đơn giản hóa.

Liên quan đến việc rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, các Bộ, địa phương đã công bố TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trong đó, tỉnh Tây Ninh công bố TTHC nội bộ kịp thời, đúng thời hạn, yêu cầu đặt ra.

Đối với việc cải cách thực hiện TTHC, việc công bố, công khai TTHC tại các Bộ, địa phương còn chưa kịp thời, đầy đủ. Các Bộ, địa phương đều đã triển khai việc hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Các Bộ, địa phương đều chưa đồng bộ 100% hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá công tác cải cách TTHC còn chậm, chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng nêu rõ còn những tồn tại cần chú ý khắc phục, như tình trạng chậm công bố TTHC của các Bộ làm ảnh hưởng đến việc công bố công khai của địa phương; thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công chưa thực chất; dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp; việc số hóa vẫn còn chậm và chưa phát huy được hiệu quả; chưa cấp được kết quả giải quyết TTHC điện tử; tỉ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa còn rất thấp; chưa bảo đảm việc đồng bộ tình trạng hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, kiên trì, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 27/CT-TTg, Quyết định số 933/QĐ-TTg và các chỉ đạo của Tổ công tác.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm những TTHC hiện hành, đồng thời phải thận trọng, kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành TTHC mới, bảo đảm các TTHC dễ hiểu, dễ thực hiện và công bố đầy đủ, công khai, kịp thời theo quy định.

Các địa phương không được ban hành TTHC nếu không được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc không được nghị quyết của HĐND giao để thực hiện biện pháp đặc thù của địa phương mình, Phó Thủ tướng quán triệt.

Phó Thủ tướng cho rằng Bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó thì chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT sớm hoàn thành tích hợp giải pháp ký số từ xa với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh trước ngày 15/12/2023; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; tham mưu sửa đổi, thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ để tháo gỡ gó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư về CNTT nói chung và triển khai Đề án 06 nói riêng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách TTHC là nhiệm vụ khó khăn, trong đó khó nhất và quan trọng nhất là thay đổi thói quen và cách nghĩ, vì thế các Bộ, ngành phải tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm bởi thực tế cùng một điều kiện, nhưng vẫn có Bộ, địa phương làm tốt hơn.

Bình luận