Hủy bỏ loạt dự án, công trình do không thu hồi được đất tại Ninh Bình

14:02 26/11/2022
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện công bố, công khai việc hủy bỏ các công trình, dự án đã được phê duyệt nhưng sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh Ninh Bình mới có quyết định hủy bỏ 168 công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố trên địa bàn nhưng sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, tổng diện tích đất sử dụng cho 168 công trình, dự án trên là 528,53 ha. Cụ thể, đất trồng lúa là 193,09 ha, các loại đất khác là 335,44ha.

Trong đó, TP Ninh Bình có 7 công trình, dự án với tổng diện tích 14,76ha; huyện Hoa Lư có 8 công trình, dự án với tổng diện tích 6,08ha; huyện Gia Viễn có 8 công trình, dự án với tổng diện tích 8,78ha; huyện Nho Quan có 6 công trình, dự án với tổng diện tích 44,55ha; huyện Kim Sơn có 8 công trình, dự án với tổng diện tích 266,54ha; huyện Yên Mô có 91 công trình, dự án với tổng diện tích 112,43ha và huyện Yên Khánh có 40 công trình, dự án với tổng diện tích 75,39ha.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện công bố, công khai việc hủy bỏ các công trình, dự án nêu trên đảm bảo đúng quy định.

Cùng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố, công khai hủy bỏ các công trình, dự án nêu trên.

 

Bình luận