Nông thôn

Huyện Châu Thành A sẽ phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Huyện Châu Thành A sẽ phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 13/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMục tiêu của Quy hoạch là đến năm 2025, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên cơ sở khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi ranh giới Quy hoạch xác định phía Đông giáp huyện Châu Thành; phía Tây giáp huyện Vị Thủy và huyện Giồng Riêng của tỉnh Kiên Giang; phía Nam giáp huyện Phụng Hiệp; phía Bắc giáp huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và quận Cái Răng của TP Cần Thơ.

Quy hoạch xác định huyện Châu Thành A phát triển kinh tế theo hướng bền vững dựa trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của huyện, dựa vào 4 trụ cột chính là: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Đến năm 2025, huyện Châu Thành A hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên cơ sở khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Cũng đến năm 2025, xây dựng đô thị Cái Tắc đạt các tiêu chí của đô thị loại IV; phấn đấu xây dựng thị trấn Một Ngàn cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và đến 2030.  

Về định hướng phát triển không gian vùng, Quy hoạch phân chia huyện Châu Thành A thành 2 phân vùng, liên kết với nhau bằng các trục hành lang kinh tế. Cụ thể:

Phân vùng 1 là vùng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, là vùng có mật độ đô thị hóa cao do tác động mạnh từ 4 trung tâm thị trấn của huyện: thị trấn Một Ngàn (huyện lỵ), thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi và thị trấn Bảy Ngàn.

Phân vùng 2 là vùng phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và du lịch sinh thái sông nước miệt vườn.

Về định hướng phát triển hệ thống đô thị, giai đoạn 2021 - 2025, huyện có 4 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại IV, và 3 đô thị loại V.

Giai đoạn 2026 - 2030, huyện có 4 đô thị với 2 đô thị loại IV, và 2 đô thị loại V. Giai đoạn 2030 - 2050, huyện có 5 đô thị.

Dự báo quy mô dân số vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030 khoảng 135.000-140.000 người; đến năm 2040 khoảng 160.000 - 170.000 người và đến năm 2050 khoảng 190.000 - 200.000 người…

Châu Thành A là huyện cửa ngõ của tỉnh Hậu Giang, cách trung tâm tỉnh 25 km về hướng đông bắc và cách TP Cần Thơ 10 km.

Huyện có tổng diện tích tự nhiên khoảng 16.053ha, bao gồm 10 đơn vị hành chính: 4 thị trấn (Một Ngàn, Bảy Ngàn, Cái Tắc, Rạch Gòi) và 6 xã (Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Trường Long A, Trường Long Tây).

Ý kiến của bạn