huyện mê linh

  • Trách nhiệm, chủ động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối an sinh xã hội về nhà ở

    Trách nhiệm, chủ động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối an sinh xã hội về nhà ở

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động, quyết liệt của Tổng công ty HUD trong việc thực hiện chủ trương, đường lối an sinh xã hội về nhà ở; đồng thời lưu ý Tổng công ty khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị theo quy định để khởi công các dự án NƠXH khác trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương khác.
  • Hà Nội đề nghị công khai các dự án bị thu hồi

    Hà Nội đề nghị công khai các dự án bị thu hồi

    Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan tổ chức công khai, minh bạch thông tin xử lý trên phương tiện truyền thông đối với các dự án đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chấm dứt hoạt động dự án.