Pháp luật xây dựng

Huyện Nhà Bè (TP.HCM) xử lý công trình vi phạm sau 24h phát hiện

Huyện Nhà Bè (TP.HCM) xử lý công trình vi phạm sau 24h phát hiện

Quỳnh Nhi Quỳnh Nhi - 11:30, 16/05/2022

UBND huyện Nhà Bè chỉ đạo các đơn vị chức năng trong vòng 24 tiếng sau khi phát hiện, công trình vi phạm phải được lập hồ sơ, xử lý cương quyết, triệt để, không để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Huyện Nhà Bè là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, được lãnh đạo UBND TP.HCM và Sở Xây dựng đánh giá cao.

Để làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thời gian qua UBND huyện Nhà Bè đã có những chỉ đạo quyết liệt bằng hình thức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn. Qua đó phân định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng. Đồng thời, nâng cao vai trò chính của lực lượng chuyên trách thanh tra xây dựng - Đội Thanh tra địa bàn huyện Nhà Bè trong công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện tất cả các công trình xây dựng. Tại các cuộc họp giao ban định kỳ công tác quản lý trật tự xây dựng, họp Thường trực UBND định kỳ đều có sự chỉ đạo, quán triệt các đơn vị tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng, đất đai và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Một công trình xây dựng trái phép tại huyện Nhà Bè bị cơ quan chức năng cưỡng chế xử lý theo quy định. Ảnh: Internet

Để làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND huyện Nhà Bè đã chỉ đạo UBND các xã/ thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu. Không để chủ đầu tư tiếp tục thi công khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; định kỳ vào thứ hai hàng tuần các xã/ thị trấn phải báo cáo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn về UBND huyện để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết khi xảy ra vi phạm; đồng thời, Huyện cũng chỉ đạo các xã/ thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan trong công tác nắm tình hình, giữ vững ổn định địa bàn không để phát sinh công trình xây dựng trái phép, không phép mà không được phát hiện và xử lý kịp thời. Phòng Quản lý đô thị và các xã/ thị trấn thường xuyên tuần tra và ghi Nhật ký công trình nhằm báo cáo, kịp thời xử lý các công trình vi phạm.

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy trình tuần tra, phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, trong vòng 24 tiếng sau khi phát hiện, công trình vi phạm phải được lập hồ sơ, xử lý cương quyết, triệt để, không để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND huyện còn đề ra nhiều giải pháp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân về đất đai, xây dựng như: Khó khăn, vướng mắc do quy hoạch thiếu sự thống nhất làm cho công tác cấp phép xây dựng, thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất trên thửa đất được cấp còn hạn chế; cơ sở dữ liệu về đất đai, xây dựng chưa đầy đủ, chưa được kết nối đồng bộ, dẫn đến sai sót và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân…

Nhờ làm tốt công tác quản lỳ nhà nước về trật tự xây dựng mà năm 2021 trên địa bàn huyện Nhà Bè chỉ xảy ra 5 công trình xây dựng không phép, 24 công trình xây dựng sai phép, sai thiết kế, sai quy hoạch và vi phạm khác. So với năm 2020, các công trình vi phạm trật tự xây dựng được kéo giảm đáng kể, không để phát sinh điểm nóng về trật tự xây dựng, tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đều được phát hiện sớm, ngăn chặn ngay từ đầu và xử lý hiệu quả.

Năm 2022, UBND huyện Nhà Bè tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng trong việc tuần tra, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý ngay từ ban đầu các vụ việc vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình ISO trong thực hiện nhiệm vụ như: ứng dụng xử lý thông tin phản ánh qua phần mềm SXD 247 của Sở Xây dựng, phần mềm Nhà Bè trực tuyến của UBND huyện Nhà Bè. Mọi thông tin, phản ánh phải được khẩn trương xác minh, làm rõ và lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định (nếu có); bảo vệ bí mật thông tin cho người phản ánh, phản hồi kịp thời kết quả xác minh, xử lý cho tổ chức, cá nhân phản ánh…

 

Ý kiến của bạn