huyện trà ôn

  • Qua vụ tranh chấp nhà đất tại Vĩnh Long: Một sai lầm có thể biến trắng thành đen!

    Qua vụ tranh chấp nhà đất tại Vĩnh Long: Một sai lầm có thể biến trắng thành đen!

    Hệ thống pháp luật của nước ta đã không ngừng hoàn thiện nhưng nếu sự nhận thức, hiểu biết và vận dụng của các cơ quan tư pháp không sâu sắc, không thấu đáo, không minh bạch… thì không chỉ khiến sự chuẩn mực của pháp luật bị bóp méo, cán cân công lý bị sai lệch mà còn khiến niềm tin của người dân vào công lý bị chao đảo, nhiều gia đình chìm nổi, thậm chí có thể làm tan nát cả một dòng họ…