ì ạch

  • Giải ngân vốn đầu tư công vẫn 'ì ạch'

    Giải ngân vốn đầu tư công vẫn 'ì ạch'

    Kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn phục hồi, nhu cầu đầu tư phát triển, đầu tư công trở thành động lực quan trọng cần được thúc đẩy, tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn "ì ạch". Đặc biệt, nhiều bộ, cơ quan, địa phương chưa giải ngân.