Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

09:59, 29/03/2024

Kinh tế thế giới 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các tổ chức quốc tế đưa ra nhận định ở các mức khác nhau về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 nhưng đều thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2023 từ 0,2 đến 0,3 điểm %.

Ý kiến của bạn