Infographic

[Infographic] Tình hình Kinh tế - Xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình Kinh tế - Xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023

PV PV - 09:27, 29/06/2023

Kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.

 

Nguồn: Tổng Cục thống kê 

Ý kiến của bạn