Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022

10:37, 29/09/2022

Theo Báo cáo kinh tế-xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý III đạt mức 13,67%.

Từ khóa kinh tế-xã hội
Ý kiến của bạn