Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

10:31, 29/09/2023

Theo Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

Từ khóa 2023 quý iii kinh tế
Ý kiến của bạn