Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

09:27, 29/10/2023

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 479,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8% kế hoạch năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 65,1% và tăng 21,1%).

Ý kiến của bạn