Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11/2022

[Infographic] Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11/2022

14:30, 29/11/2022

Ngày 29/11, Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2022.

Nguồn: Tổng cục thống kê

 

 

Ý kiến của bạn