Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023

TCTK TCTK - 09:38, 29/11/2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, IIP ước tăng 1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,4%).

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn