Infographic

Infographic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

Infographic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

11:50, 29/04/2022

Sáng 29/4, Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022.

 

 

Ý kiến của bạn