Infographic

Infographic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2022

Infographic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2022

10:11, 29/05/2022

Tổng cục Thống kê cho biết, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Năm ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,1%.

 Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 10%).

 

Ý kiến của bạn