kcn đa ngành

  • Thái Nguyên quy hoạch thêm 4 KCN với diện tích gần 1.900ha

    Thái Nguyên quy hoạch thêm 4 KCN với diện tích gần 1.900ha

    Các KCN mới được thông qua nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên đều được định hướng phát triển thành KCN đa ngành; theo hướng sinh thái; ưu tiên thu hút dự án công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.