Video

Kết cấu dầm bê tông UHPC có đáp ứng được chiều dày lớp bê tông bảo vệ?

Kết cấu dầm bê tông UHPC có đáp ứng được chiều dày lớp bê tông bảo vệ?

TCXD TCXD - 10:59, 21/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo PGS.TS Tống Trần Tùng, UHPC có độ chặt cực lớn, chỉ có rỉ sét trên bề mặt của những sợi thép tăng cường, có ảnh hưởng đến lớp mặt nhưng không đáng kể… UHPC có nhiều ưu thế khác nữa, nên được gọi là bê tông siêu tính năng.

Ý kiến của bạn