ISSN 2734-9888

Kết quả nghiên cứu một số đặc tính của gạch tái chế từ bạt nhựa HDPE sử dụng trong nuôi thủy sản ở Bến Tre

Kết quả nghiên cứu một số đặc tính của gạch tái chế từ bạt nhựa HDPE sử dụng trong nuôi thủy sản ở Bến Tre

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhựa HDPE (High-Density Polyethylene) thường được sử dụng rất nhiều trong ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong việc sử dụng bạt nhựa lót đáy ao tôm. Đây là một loại nhựa có nhiều đặc tính vượt trội, nhưng thường bị lãng phí sau khi sử dụng.

Ý kiến của bạn