Pháp luật xây dựng

Khai sai thuế, Công ty CP Fecon bị xử phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng

Khai sai thuế, Công ty CP Fecon bị xử phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng

Trà Vinh Trà Vinh - 09:09, 13/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCục Thuế TP Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Fecon (mã CK: FCN).

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, cơ quan chức năng phát hiện Công ty CP Fecon đã hạch toán thuế được khấu trừ các hóa đơn của các dự án không có doanh thu.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty CP Fecon hạch toán chi phí không phù hợp với doanh thu trong kỳ.

Với các hành vi trên, Công ty CP Fecon bị phạt tiền khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền hơn 146 triệu đồng.

Cùng với đó, Công ty CP Fecon phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng còn thiếu hơn 45 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 687 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty CP Fecon còn phải nộp 179 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2019 Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng từng đã có quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với Công ty CP Fecon.

Theo tìm hiểu, kết quả kinh doanh năm 2021, Công ty CP Fecon ghi nhận doanh thu thuần tăng 10% so với năm 2020, lên hơn 3.484 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 114,8 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2020.

Đồng thời, năm 2021 Công ty CP Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chỉ thực hiện được 89% mục tiêu doanh thu và 66% kế hoạch lãi sau thuế 2021. Hàng tồn kho tăng 66%, lên hơn 1.710 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả tại thời điểm này tăng 7%, lên hơn 4.594 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 7%, ghi nhận 1.311 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng mạnh lên hơn 1.160 tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn