Hỏi- Đáp

Khai thác đất đắp công trình nộp thuế, phí thế nào?

Khai thác đất đắp công trình nộp thuế, phí thế nào?

Hương Tâm Hương Tâm - 07:00, 04/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Điều 64 Luật Khoáng sản, đất được đào đắp để san lấp có thể thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và phải đăng ký, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Công ty bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng giao thông. Quá trình lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đường giao thông có yêu cầu khai thác đất đắp phục vụ thi công lu lèn K0.95.

Bà Ngọc Anh hỏi, khối lượng đất tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường như thế nào là phù hợp?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 64 Luật Khoáng sản, đất được đào đắp để san lấp có thể thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và phải đăng ký, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trong trường hợp này, khai thác đất (được coi là khoáng sản làm vật liệu xây dựng) phải nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; đồng thời phải nộp thuế tài nguyên theo Luật Thuế tài nguyên.

 

 

 

Ý kiến của bạn