Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững

11:07 29/11/2023
Với chủ đề “Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững”, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á là diễn đàn để chia sẻ các quan điểm, tầm nhìn về phát triển thành phố thông minh của các diễn giả, lãnh đạo các thành phố trong khu vực và trong nước.

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Asia Smart City Summit 2023) có chủ đề “Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững” đã chính thức khai mạc với nhằm mục đích thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh, bền vững tại Việt Nam.

Phát triển đô thị thông minh là một nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, chủ trương, chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững đã được đưa ra từ tháng 8/2018 tại Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết số 52-NQ/TW năm 2019 và Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định quyết tâm phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận định, phát triển Đô thị thông minh (ĐTTM) là một quá trình liên tục và lâu dài, cần có tầm nhìn dài hạn, toàn diện và một cách tiếp cận tổng thể, không thể chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ, cần phải có sự thay đổi về tư duy và nhận thức nhiều hơn.

Đây là một quá trình thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi, quy mô ở mức đô thị, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề lớn của đô thị như giao thông, môi trường, năng lượng, xử lý rác thải, bảo đảm an ninh, trật tự đô thị... Các yếu tố liên quan đến ĐTTM phải được xác định, tính toán và đưa vào từ khi quy hoạch đô thị, thành phố.

Cần xây dựng một phương thức phát triển và vận hành đô thị hiện đại, hiệu quả dựa trên việc ứng dụng các công nghệ có tính đổi mới, sáng tạo, không phải một tập hợp rời rạc các hệ thống, ứng dụng của các cơ quan chuyên môn do các vấn đề trong đô thị có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đồng thời, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại các địa phương, không tách rời, tránh trùng lặp, hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm.

Việc phát triển hạ tầng thông tin đô thị, hạ tầng số và đặc biệt là hạ tầng dữ liệu như một nhu cầu thiết yếu của các đô thị lớn, là nền tảng để thông minh hóa các hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội khác và hơn hết, việc phát ĐTTM đòi hỏi sự tham gia tích cực và chủ động của các địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng bày tỏ sự tin tưởng, với sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân, Việt Nam sẽ sớm xây dựng được những thành phố thông minh, hiện đại, bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhân tố quan trọng để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045.

Cùng với quan điểm coi khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo là lực lượng sản xuất, nguồn lực, động lực cơ bản của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; trong đó, chuyển đổi số là khâu đột phá hiệu quả, bền vững và thông minh. Việc khai thác dữ liệu số, xây dựng TP thông minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với mọi cấp chính quyền, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Vai trò của TP Hà Nội trong phát triển ĐTTM

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA chia sẻ, Hội nghị Phát triển Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2023 được tổ chức vào thời điểm Việt Nam có nhiều nguồn lực để tỏa sáng và TP Hà Nội sẽ là một điểm sáng trong xây dựng hệ thống sinh thái về trí tuệ nhân tạo.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở đó, phát triển ĐTTM là nhân tố quyết định và Hà Nội đóng một vai trò dẫn dắt các địa phương khác về tăng trưởng xanh, công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Để làm được điều này Hà Nội phải có cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để thực hiện các nhiệm vụ.

Hà Nội cần đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực mới, không phải chỉ là TPTM cho chính mình mà phải là TP để sáng tạo ra cả phần cứng, phần mềm, nhân lực cho các địa phương khác, dẫn dắt đi đầu trong chuyển đổi xanh.

Đây là điều kiện thiết yếu để gia nhập công nghệ bán dẫn, tạo ra cơ hội để cho các công ty công nghệ thông tin có nhiều cơ hội để phát triển chủ đề này bàn sâu vấn đề quan trọng nhất của chuyển đổi số là dữ liệu. Làm sao để dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống phục vụ đời sống, cơ quan, doanh nghiệp, người dân hiệu quả nhất; nhanh nhất, chính xác nhất, minh bạch nhất và ít tốn thời gian.

Chương trình Hội nghị kéo dài 2 ngày (29 - 30/11) là cơ hội lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và doanh nghiệp về xây dựng TP Hà Nội thông minh cũng như thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp CNTT Hà Nội và quốc tế.

Sự kiện sẽ giới thiệu chương trình chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các thách thức và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. 

Bình luận