Khai thác khoáng sản phục vụ dự án có phải xin giấy phép?

13:02 29/03/2023
Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh.

Đơn vị bà Nguyễn Thị Thái Hòa (Thừa Thiên  Huế) thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đánh giá tác động môi trường, trong đó có đề cập đến việc khai thác đất phục vụ cho công tác san nền trong cùng một khu vực của dự án.

Theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị bà Hòa phải nộp hồ sơ xin cấp quyền khai thác khoáng sản và phải nộp đầy đủ các loại phí cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên.

Tuy nhiên, theo bà Hòa tìm hiểu, trường hợp khai thác khoáng sản trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó thì trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh.

Bà Hòa hỏi, vậy dự án của đơn vị bà có cần nộp hồ sơ xin cấp quyền khai thác khoáng sản không và có cần phải nộp các khoản phí bao gồm phí cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên không?

Trong trường hợp dự án của đơn vị bà không thuộc diện phải làm các thủ tục trên mà chỉ cần đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh thì đơn vị phải nộp các loại lệ phí gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó thì không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân trong trường hợp này phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Đối với các loại thuế, phí khác không thuộc thẩm quyền tính, quản lý của Cục Khoáng sản Việt Nam.

Nguồn: Chinhphu.vn

 

Bình luận