Khẩn trương bố trí vốn, quyết tâm hoàn thành toàn tuyến đường Hồ Chí Minh

14:46 24/05/2022
Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm hoàn thành Dự án đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2022-2025.

Hoàn thành 86,1% toàn tuyến

Sáng 24/5, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày Tờ trình Báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Theo Nghị quyết số 66/2013/QH13, đến năm 2020 Chính phủ phải hoàn thành nối thông tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với chiều dài khoảng 2.744 km, tối thiểu 2 làn xe. Thực tế triển khai đã hoàn thành 2.362 km/2.744 km (đạt 86,1%) và khoảng 258 km tuyến nhánh. Đang triển khai 211 km, còn khoảng 171 km chưa bố trí được vốn để triển khai.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày Tờ trình Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13.

Hiện, Chính phủ đã phê duyệt quyết toán toàn bộ 35 dự án thành phần đưa vào khai thác (dài 859 km) bảo đảm tiến độ theo quy định, còn 5 dự án thành phần dài 153 km đang hoàn thiện thủ tục quyết toán.

Do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên nhiều dự án phải dừng giãn tiến độ trong đó có các dự án thành phần thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh. Do đó, giai đoạn 2011-2015, mặc dù đã được phê duyệt dự án đầu tư nhưng có rất ít các dự án giao thông nói chung và các dự án thành phần Dự án đường Hồ Chí Minh nói riêng được triển khai đầu tư.

Trong bối cảnh quy mô nền kinh tế chưa đủ lớn, khả năng nguồn lực có hạn nên đến hết năm 2020, Chính phủ cũng chưa cân đối đủ nguồn vốn để nối thông toàn tuyến như mục tiêu của Nghị quyết số 66/2013/QH13.

Giai đoạn đến năm 2025, Chính phủ tiếp tục đầu tư hoàn thành các đoạn đang triển khai, bố trí nguồn lực để đầu tư 2 dự án thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến chưa đầu tư, tận dụng QL.32, QL.21 để nối thông đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe.

Tập trung nguồn lực hoàn thành khoảng 287 km thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi trùng với Dự án đường Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Giai đoạn sau năm 2025, trên cơ sở nhu cầu, hiệu quả đầu tư, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khả năng cân đối nguồn lực của từng thời kỳ, đầu tư khoảng 634 km đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn cao tốc.

Chưa bố trí vốn để thực hiện 171 km

Trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Dự án chưa đạt yêu cầu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô 2 làn xe, chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171 km còn lại nhằm nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo thẩm tra.

Trong 5 năm (2017-2021), việc triển khai Dự án chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng và đã chậm gần 2 năm so với yêu cầu của Nghị quyết số 66/2013/QH13 và chưa rõ thời gian kết thúc dự án.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, tính toán kỹ lưỡng số liệu, bảo đảm thống nhất, tính chính xác trong cân đối, bố trí nguồn vốn và chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo Quốc hội.

Làm rõ cơ sở xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư để nối thông toàn tuyến, thứ bậc ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thành phần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề xuất bố trí vốn cho đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến.

Phân tích rõ hơn nữa nguyên nhân nguồn lực đầu tư hạn hẹp, khó khăn trong phân bổ, cân đối nguồn vốn cho Dự án; Vai trò, ý nghĩa của Dự án quan trọng quốc gia mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án chưa hết trách nhiệm, thiếu tập trung, quyết liệt và kịp thời; Chưa đề xuất được các giải pháp khả thi, hiệu quả để bố trí vốn ngân sách nhà nước; huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhằm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 66/2013/QH13.

Mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025

Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần, các đoạn còn lại trong giai đoạn 2022-2025.

Việc thông toàn tuyến quy mô 2 làn xe theo đề xuất trong Tờ trình của Chính phủ vẫn chưa đúng với việc thông toàn tuyến theo tinh thần của Nghị quyết số 66/2013/QH13 do vẫn còn đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến chưa hoàn thành.

Chính phủ cần làm rõ quan điểm, mục tiêu, tiến độ triển khai đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc quy hoạch được đầu tư với quy mô đường cao tốc 6 làn xe và hoàn thành trước năm 2030; nghiên cứu phương án chuẩn bị đầu tư đoạn tuyến này trong giai đoạn 2022-2025.

Về việc nâng cấp một số đoạn theo phân kỳ đầu tư, Chính phủ làm rõ việc tích hợp Dự án đường Hồ Chí Minh vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ bảo đảm đầy đủ, toàn diện, hợp lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66/2013/QH13. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cấp tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch; cân nhắc thời hạn hoàn thành các dự án cao tốc phù hợp với Quy hoạch và nguồn lực hiện nay, bảo đảm tính khả thi.

Đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến, làm rõ phương án đầu tư trong thời gian tới bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trường hợp thay đổi phương thức đầu tư, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định và nội dung này cần được thể hiện trong Nghị quyết của kỳ họp.

 

Bình luận