Chỉ đạo điều hành

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Lê Thư Lê Thư - 19:25, 28/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ngày 27/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 02/2024.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 02/2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét cho ý kiến, quyết nghị về nhiều nội dung quan trọng: Dự án Luật Phòng không nhân dân; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi); Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số; đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024…

Kết luận chung về phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan trình các đề nghị xây dựng luật để trình Chính phủ xem xét, thông qua; tổng hợp đưa vào đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo quy định.

Đối với dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 01/2024, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thời hạn.

Đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Ý kiến của bạn