Chỉ đạo điều hành

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030

Lê Thư Lê Thư - 16:04, 16/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng lưy ý Tiền Giang tập trung tuyên truyền, công khai để toàn dân biết, triển khai thực hiện hiệu quả và khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 15/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Thông báo nêu: Tiền Giang có vị trí địa kinh tế thuận lợi, hội tụ đầy đủ yếu tố của vùng ĐBSCL vựa lúa, vựa trái cây, vựa tôm cá và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng sông nước; là địa bàn trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh ĐBSCL với TP.HCM và cả nước, nổi bật là thành phố Mỹ Tho, một trong những đô thị, trung tâm thương mại lớn, hình thành sớm nhất Nam Bộ; có vị trí địa kinh tế thuận lợi giao thương phát triển kinh tế với các nước Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Tiền Giang vẫn còn khó khăn, thách thức do chịu tác động của biến đổi khí hậu, sạt lở, sụt lún, khô hạn và xâm nhập mặn; phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Tiền Giang cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn; tận dụng tối đa các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đột phá, tạo động lực mới để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững.

Phổ biến, tuyên truyền, công khai, minh bạch để toàn dân biết, triển khai thực hiện hiệu quả và khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh với ba khâu đột phá phát triển theo Quy hoạch tỉnh.

Đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư; cơ cấu lại chi ngân sách; tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, y tế, văn hoá…, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kết nối nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển.  

Tiền Giang chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực, vừa là đầu vào, vừa là đầu ra của phát triển. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế đi đôi với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Ý kiến của bạn