Khẩn trương hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Luật Nhà ở

07:00 15/03/2024
Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023, trình Chính phủ xem xét, ban hành để sớm đưa 02 luật này vào cuộc sống.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với một số địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.

 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương. Ảnh: Người đưa tin. 

Thông báo nêu rõ: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương, đánh giá cao các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chú trọng nâng cao tính kết nối giữa ba địa phương để thúc đẩy cùng nhau phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông, đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024.

Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu, bám sát, cập nhật các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời có các điều chỉnh phù hợp trong xây dựng chính sách, triển khai thực hiện tại địa phương, tránh tình trạng nhiều văn bản, quy định đã được ban hành nhưng địa phương vẫn chưa cập nhật kịp thời.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tích cực, chủ động làm việc với các Bộ, cơ quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Ngoài ra, các địa phương tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ thể, xác đáng đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được các Bộ, cơ quan xây dựng, lấy ý kiến, nhất là đối với các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi), trình Chính phủ xem xét, ban hành để sớm đưa 02 luật này vào cuộc sống.

Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xem xét, xử lý, hướng dẫn và trả lời cụ thể các kiến nghị chưa được giải quyết của các địa phương tại 02 thông báo Kết luận số 198/TB-VPCP ngày 31/5/2023, số 426/TB-VPCP ngày 20/10/2023 và các kiến nghị mới phát sinh tại cuộc họp ngày 01/3/2024, tránh việc trả lời chung chung, không rõ hoặc chỉ viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó ưu tiên trả lời, xử lý 09 kiến nghị của các địa phương là Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương trong tháng 3/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Bình luận