Khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành

17:14 25/03/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, tại Công văn số 1900/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp, TN&MT, Công an, căn cứ pháp luật hiện hành và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ khẩn trương triển khai các công việc cần thiết theo quy định để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, có văn bản tham gia, hướng dẫn Bộ GTVT và các đơn vị có liên quan thực hiện cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, bao gồm 04 dự án thành phần; trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay, trong đó giao Cục Hàng không Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ của người có thẩm quyền về lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4.

Bộ GTVT đã có văn bản số 9664/BGTVT-KHĐT ngày 16/9/2021 chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt danh mục các dự án.

Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã lập, phê duyệt và phát hành Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 08/11 dự án.

Bình luận