Bất động sản

Khẩn trương thống kê cơ sở nhà, đất là tài sản công cần sắp xếp lại

Khẩn trương thống kê cơ sở nhà, đất là tài sản công cần sắp xếp lại

Trà Vinh Trà Vinh - 14:02, 18/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội đề nghị, Sở Tài chính cần khẩn trương thống kê tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công cần được sắp xếp lại, xử lý trong kỳ giám sát.

Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội vừa có buổi giám sát tại Sở Tài chính về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố.

Theo đó, đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội đề nghị trong sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính cần khẩn trương thống kê tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công cần được sắp xếp lại, xử lý trong kỳ giám sát, số cơ sở đã hoàn thành theo quy định, số cơ sở chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân và tiến độ thực hiện.

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị rà soát, hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và có biện pháp, lộ trình giải quyết, thẩm định các hồ sơ trình UBND TP phê duyệt cụ thể.

Cùng đó, Sở Tài chính tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, kiến nghị giải pháp liên quan công tác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh liên kết.

Đối với quỹ nhà chuyên dùng, nhà tái định cư, Sở cần khẩn trương có các biện pháp tăng cường thực hiện rà soát, thẩm định giá thuê nhà chuyên dùng và định mức chi phí công tác quản lý nhà theo cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ trong công tác quản lý nhà chuyên dùng…

Bên cạnh đó, đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Tài chính Hà Nội chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND TP thực hiện phân cấp về quản lý, tài sản công đối với tài sản là quỹ nhà, quỹ đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường trách nhiệm đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và doanh nghiệp trong công tác quản lý tài sản công.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính và các ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát, thời gian qua, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất lên đến trên 43 triệu m², diện tích nhà 9,9 triệu m².

Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội xử lý đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng mục đích kể từ thời điểm Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực là 653 cơ sở với 5,8 triệu m² đất và trên 359 nghìn m² nhà, trong đó từ đầu năm 2018 đến nay tham mưu thành phố phê duyệt 427 cơ sở nhà đất (diện tích trên 1,2 triệu m² đất và trên 225.000 m² nhà).

Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP các phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại các khu liên cơ, trụ sở các sở, ban, ngành thành phố…

 

Ý kiến của bạn