Thị trường

Khánh Hòa cần hơn 3,7 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Ngày 11/7/2023

Khánh Hòa cần hơn 3,7 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Trà Vinh Trà Vinh - 13:46, 11/07/2023

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2023 sẽ xây dựng 14.464 căn NƠXH tương ứng với số vốn dự kiến để thực hiện hơn 3,7 nghìn tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, theo đó, tổng nguồn vốn phát triển nhà ở trong năm 2023 khoảng 19,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 8.892 căn, vốn thực hiện hơn 7,3 nghìn tỷ đồng; NƠXH 14.464 căn, vốn thực hiện hơn 3,7 nghìn tỷ đồng; nhà ở phục vụ tái định 497 căn, vốn thực hiện 237 tỷ đồng và nhà ở dân tự xây, hộ gia đình vốn thực thiện 8,5 nghìn tỷ đồng. 

Cũng theo Kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân năm 2023 toàn tỉnh đạt 25,2 m² sàn/người;  Phấn đấu chỉ tiêu nhà ở tối thiểu đạt 9,2 m² sàn/người. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. Đặc biệt, vốn đầu tư xây dựng NƠXH chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cũng ưu tiên phát triển NƠXH dành cho cán bộ, công chức, viên chức; nhà ở công nhân; nhà ở sinh viên và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở mua hoặc thuê, thuê mua phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

 

Ý kiến của bạn