Khánh Hòa cân nhắc kỹ vai trò và vị trí của đô thị mới Cam Lâm

06:00 20/06/2023
Bộ Xây dựng lưu ý tỉnh Khánh Hòa cân nhắc kỹ vai trò và vị trí của đô thị mới Cam Lâm với các đô thị lớn trong cả nước, hệ thống đô thị của tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có giải trình sau ý kiến của Bộ Xây dựng về đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.  

Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản phản biện đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, trong đó lưu ý tỉnh Khánh Hòa cân nhắc kỹ vai trò và vị trí của đô thị mới Cam Lâm với các đô thị lớn trong cả nước, hệ thống đô thị của tỉnh.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa khắc phục những vấn đề tồn tại về sử dụng đất, cảnh quan không gian, đặc biệt không để chồng lấn các quy hoạch khác.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát nội dung chưa phù hợp với quy hoạch ngành giao thông được Chính phủ phê duyệt (điều chỉnh hướng tuyến Quốc lộ 1 qua đô thị mới Cam Lâm, bổ sung 2 ga đường sắt tại Vạn Ninh và Cam Lâm).

Liên quan đến các nội dung nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết khu vực nghiên cứu có rất nhiều tiềm năng phát triển do chứa đựng những thuận lợi quan trọng về vị trí, quỹ đất, điều kiện khí hậu, địa lý và thuỷ văn.

Tuy nhiên, những tiềm năng này chưa được khai thác, hầu hết người dân vẫn làm nghề nông và có thu nhập ở mức trung bình. Để nâng tầm và phát triển huyện Cam Lâm, tỉnh cần có những đột phá trong định hướng phát triển, hình thành những trung tâm vui chơi giải trí toàn cầu, đô thị quốc tế, khu trung tâm tài chính đẳng cấp thế giới, tiêu chuẩn lưu trú cao cấp, những không gian đô thị quy mô lớn.

Về ý kiến cần rà soát nội dung chưa phù hợp với quy hoạch ngành giao thông được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiến hành rà soát tổng thể đối với hệ thống giao thông toàn tỉnh, hệ thống giao thông quốc gia để đảm bảo cập nhật và phù hợp với các quy hoạch ngành.

Đáng chú ý, theo nội dung được nêu trong Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, nghiên cứu định hướng quy hoạch tuyến tránh Quốc lộ 1 tại khu vực xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) đến Quốc lộ 1 tại khu vực xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh) đi song song với đường sắt Bắc - Nam sẽ do địa phương đầu tư thay thế Quốc lộ 1 hiện hữu đang đi qua khu vực huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh.

Ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trước đó, ngày 27/3, Thủ tướng cũng đã ban hành quyết định về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài 2 quy hoạch trên, hiện tỉnh Khánh Hòa đang sớm hoàn thiện để trình Thủ tướng phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Bình luận