Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển 5,3 triệu m² sàn nhà ở giai đoạn 2021-2025

20:16 24/12/2021
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 332.697 căn nhà ở với tổng diện tích sàn đạt 27.330.575m2. Trong đó, khu vực đô thị có 139.333 căn nhà (chiếm 41,88%), với 12.113.230m2 sàn; khu vực nông thôn có 193.364 căn nhà (chiếm 58,12%) với 15.217.371m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân trên toàn tỉnh đạt 22,2m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị là 23,3m2 sàn/người, khu vực nông thôn 21,3m2 sàn/người.

 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 115 dự án với tổng vốn 65.936 tỷ đồng, tổng diện tích đất ở hơn 6.158 ha. Các dự án đã và đang triển khai thực hiện gồm có 69 dự án khu dân cư, khu đô thị; 14 dự án khu biệt thự; 12 dự án khu chung cư; 12 dự án trung tâm thương mại.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 292ha; tổng số 12.071 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Vì vậy, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư dự án nhà ở cho công nhân nhưng đến nay chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m² sàn, tương đương với 51.275 căn.

Trong đó, diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m² sàn, tương đương với 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.322m² sàn, tương đương với 4.146 căn;

Diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000m² sàn tương đương với 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2,9 triệu m² sàn, tương đương với 24.549 căn. Tổng nguồn vốn để thực hiện hơn 48.790 tỷ đồng, trong đó nhà ở thương mại hơn 24.095 tỷ đồng.

Từ khóa khánh hòa nhà ở
Bình luận