Bất động sản

Khánh Hòa: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Khánh Hòa: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Kiều Dung (t/h) Kiều Dung (t/h) - 09:53, 28/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTại TP Nha Trang, đất ở đô thị, vị trí 1 của đường Trần Phú có mức tăng cao nhất là 3,8 lần; các vị trí còn lại trên đường Trần Phú tăng 3 lần…

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ ngày 30/5.

Quyết định trên là căn cứ để tính giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp theo quy định pháp luật.

Theo đó, tại TP Nha Trang, đất ở đô thị, vị trí 1 của đường Trần Phú (từ Nam Cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu) có mức tăng cao nhất là 3,8 lần; các vị trí còn lại trên đường Trần Phú tăng 3 lần.

Các khu đô thị, dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc TP Nha Trang tăng 2,4 lần, các đảo thuộc TP Nha Trang tăng 1,4 lần…

Trong khi đó, đất nông nghiệp thuộc TP Nha Trang có mức tăng 1,6 lần; riêng các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên tăng 1,2 lần. Đối với hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái tăng 1,3 lần, các xã còn lại thuộc thành TP Nha Trang tăng 1,2 lần. Với các huyện, TP còn lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mức tăng từ 1,1 đến 1,4 lần.

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, đối với tổ chức kinh tế được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trong một số trường hợp khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 7 đến dưới 9 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 5% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

Mặt khác, đối với khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 9 đến dưới 11 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 10% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

Ngoài ra, với khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 11 đến 13 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 15% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

 

Ý kiến của bạn