ISSN 2734-9888

Khảo sát hiện trạng công trình bê tông cốt thép chịu tác động của môi trường biển tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát hiện trạng công trình bê tông cốt thép chịu tác động của môi trường biển tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Trong bài báo này, nhóm tác giả tiến hành khảo sát hiện trạng ăn mòn các công trình nhà ở tập thể kết cấu bê tông cốt thép tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Ý kiến của bạn