ISSN 2734-9888

Khảo sát số ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép dọc tới khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước

Khảo sát số ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép dọc tới khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhá hoại do lực cắt trong kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước là dạng phá hoại giòn xảy ra đột ngột và nguy hiểm. Bài báo trình bày nghiên cứu khảo sát số ảnh hưởng hàm lượng cốt thép dọc chịu uốn tới khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước chịu tải trọng tập trung không bố trí cốt thép đai.

Ý kiến của bạn