Khó khăn trong giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định

17:39 14/03/2023
UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đang tập trung đẩy nhanh việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, theo nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023. 

Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản gửi các Bộ, ngành có liên quan nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Bình Định bị "vướng" khi giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Định cho biết, theo các quyết định của Bộ GTVT về việc phê duyệt các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phần qua địa bàn tỉnh (bao gồm cả chi phí dự phòng) là 4.953,56 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ cọc mốc, phạm vi giải phóng mặt bằng của Ban QLDA 2, 85, các địa phương kiểm tra, rà soát tổng hợp kinh phí thực hiện khoảng 7.806 tỷ đồng (cao hơn 2.852,44 tỷ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt). 

Vì vậy, tỉnh Bình Định đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 2.852,44 tỷ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt, để đảm bảo kịp thời chi trả. 

Trước đó, ngày 11/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Bình Định. Trong đó, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên là 331,49 ha, đất rừng phòng hộ 32,6 ha và đất trồng rừng sản xuất 481,34 ha.  

UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các địa phương xác định cụ thể vị trí diện tích đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở để cập nhật số liệu, vì vậy có sự thay đổi so với Nghị quyết số 273 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để đảm bảo diện tích chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tỉnh Bình Định đề nghị Phó Thủ tướng xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên để thực hiện dự án; đồng thời cho phép diện tích đất nói trên được tính riêng, không tính vào chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ trên địa bàn.

Ngoài ra, Bình Định cũng kiến nghị Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung bố trí tái định cư vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Bình luận