Khoa học phong thủy

Nguyên tắc bố trí bàn làm việc tại công sở

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Nếu bạn kê bàn theo hướng nhìn ra cửa, bạn sẽ hấp thu được nguồn sinh khí tốt nhất, bên cạnh đó, hiệu suất làm việc sẽ cao hơn, từ đó mà có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn nói chung.