không gian kinh doanh

  • Không gian kinh doanh đầy cảm xúc

    Không gian kinh doanh đầy cảm xúc

    Xác định mục tiêu không chỉ thiết kế một cửa hàng bán hoa tươi thông thường mà còn là phòng trưng bày nhằm tôn vinh công sức của nghệ nhân hoa lan trong nỗ lực tìm tòi, tạo ra những giống hoa mới, các kiến trúc sư đã thiết kế một không gian kinh doanh đầy cảm xúc.