Đô thị xanh

Không phân loại rác tại nguồn, kêu gọi xã hội hóa xử lý rác gặp khó

Không phân loại rác tại nguồn, kêu gọi xã hội hóa xử lý rác gặp khó

Yên Ninh Yên Ninh - 07:00, 08/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrả lời chất vấn của ĐBQH trước nghị trường sáng 07/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, mới có khoảng 16% rác thải được chế biến và thu hồi đốt phát điện. Việc xã hội hóa xử lý rác gặp nhiều khó khăn do chưa phân loại rác tại nguồn, không đủ rác để xây dựng nhà máy xử lý tập trung…

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh, tính đến năm 2022, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc khoảng 67.110 tấn/ngày, trong đó các đô thị là 36.870 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 29.455 tấn/ngày.

Hiện đã có nhiều nhà máy đốt rác phát điện hoặc xử lý rác được xây dựng. Cả nước có khoảng 1.326 cơ sở xử lý rác sinh hoạt, trong đó có 467 lò đốt, 38 dây chuyền sản xuất phân compost và 1.207 bãi chôn lấp chất thải rác sinh hoạt.

Hiện nay, rác chôn lấp chiếm 65%, có khoảng 16% rác được chế biến và thu hồi đốt phát điện năng lượng…

Trong khi đó, việc kêu gọi xã hội hóa để xây dựng các nhà máy xử lý rác đang khó khăn do một số nguyên nhân chủ yếu như: Chưa phân loại rác tại nguồn; Nhiều địa phương không đủ số lượng rác để xây dựng nhà máy xử lý tập trung. Xây dựng một nhà máy xử lý rác cần có lượng rác lớn, nhưng một số địa phương và ngay cả đô thị trung tâm chỉ có khoảng 200 - 300 tấn rác/ngày.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, Bộ TN&MT đã thực hiện một số giải pháp và có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, như: Ban hành nội dung yêu cầu về kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Hình thức về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải; Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, áp dụng đối với các nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải; Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Vừa qua, Bộ TN&MT đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về phân loại rác tại nguồn, gồm 3 nguồn chính, để địa phương chủ động phân loại rác tại nguồn.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ TN&MT đề nghị các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ TN&MT quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn.

Bộ TN&MT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định các chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới, trong đó ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong năm 2024.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và tiếp tục rà soát, ban hành các quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu phát triển công nghệ, trong đó tập trung nghiên cứu chuyển giao công nghệ xử lý rác sinh hoạt, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và kêu gọi thu hút đầu tư…

Ý kiến của bạn