Chỉ đạo điều hành

Không quy định cụ thể về gộp - tách tài sản khi đấu giá, dễ dẫn đến tùy tiện

Không quy định cụ thể về gộp - tách tài sản khi đấu giá, dễ dẫn đến tùy tiện

Thanh Nga Thanh Nga - 16:11, 22/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngÝ kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với tài sản của Nhà nước, nếu không quy định cụ thể về việc gộp, tách tài sản khi đưa ra đấu giá, mà giao cho người có tài sản chịu trách nhiệm về việc gộp vào hay tách ra, dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện trên thực tế...

Chiều 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Về nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Đấu giá tài sản 2016, trong dự thảo Luật; Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cho biết, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Kinh tế có nêu, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc cấm gộp tài sản có công năng sử dụng độc lập thành một lô để bán đấu giá nhằm hạn chế sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở ý kiến này, Báo cáo giải trình, tiếp thu cũng như dự thảo Luật đã chỉnh sửa điểm a khoản 2 Điều 47 như sau: “Người có tài sản đấu giá, có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về việc gộp các tài sản độc lập thành lô tài sản hoặc tách tài sản thành các lô khi đưa ra đấu giá”.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) chiều 21/5. Ảnh: quochoi.vn.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, quy định trên đây không rõ ràng và rất dễ xảy ra tiêu cực vì đây là trách nhiệm của người có tài sản. Đối với tài sản của cá nhân mà áp dụng quy định của Luật Đấu giá thì không vấn đề gì. Tức là cá nhân hoàn toàn có quyền bán sỉ hoặc bán buôn, không vấn đề gì.

Nhưng, đối với tài sản của Nhà nước, thì trách nhiệm của người có tài sản ở đây là đại diện cho sở hữu của Nhà nước, thì quy định người có tài sản là đại diện sở hữu của Nhà nước chịu trách nhiệm về việc gộp các tài sản độc lập thành các lô khi đưa ra đấu giá là không rõ ràng, dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện trên thực tế...

Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, Luật Nhà ở quy định cho phép phân lô bán nền, Luật Đất đai thì quy định phải đấu giá. Trường hợp người đại diện cho sở hữu của Nhà nước quyết định việc gộp các lô đất vào bán thành một khối, hoặc bán đấu giá từng lô một, mà không có căn cứ sẽ dẫn đến sự tùy tiện và rất dễ tiêu cực xảy ra và rất dễ mất cán bộ khi không có quy định cụ thể trường hợp nào thì gộp, trường hợp nào thì bán cả lô. Mà chỉ có một quy định ở Điều 47 dự thảo Luật bổ sung thêm nội dung, giao cho người có tài sản chịu trách nhiệm về việc gộp vào hay tách ra.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang lấy ví dụ về việc thanh lý tài sản của Nhà nước. Hiện nay trên thực tế, khi thanh lý những lô ôtô ở các cơ quan nhà nước, 10 - 20 xe. Bây giờ gộp tất cả vào bán 10 - 20 xe. Ai tham gia vào mua theo lô? Chắc chắn là đầu nậu vì những người có nhu cầu thực chỉ quan tâm đến  1 - 2 xe, không quan tâm đến 10 hay 20 xe.

Do đó, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị, phải quy định rất rõ ràng, nhằm cấm việc tiếp cận của những tổ chức, cá nhân tham gia vào việc đấu giá. Thực chất, phải cấm tuyệt đối việc này.

Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, đối với tài sản là đất đai, không cho phép gộp tất cả các lô đất để bán thành một gói theo quy định của Luật Nhà ở. Còn đối với những tài sản khác, đề nghị bán theo 2 bước. Trong đó, bước đầu bán riêng lẻ, những người quan tâm đã mua hết những tài sản riêng lẻ; còn lại những tài sản không có ai quan tâm, mới bán lô, theo diện thanh lý như đối với phế liệu. Như vậy, sẽ bảo đảm sự tham gia của tổ chức, cá nhân, đảm bảo sự minh bạch trong đấu giá, đặc biệt là đối với tài sản của Nhà nước…

Tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 - 11/2023), Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Kinh tế (Cơ quan chủ trì thẩm tra) phối hợp với Bộ Tư pháp (Cơ quan chủ trì soạn thảo), Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã sửa đổi, bổ sung 42 Điều và bãi bỏ 3 Điều của Luật hiện hành; bổ sung 3 Điều mới; tăng 17 khoản so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 nhưng chủ yếu là sửa về mặt kỹ thuật lập pháp, không phát sinh nhiều chính sách mới.

Ý kiến của bạn