Không quy định việc lập quy hoạch phân khu dọc các tuyến đường tại khu vực nông thôn

09:00 30/05/2024
Luật Xây dựng quy định, đối với với khu vực nông thôn thì không quy định việc lập quy hoạch phân khu dọc các tuyến đường tại khu vực nông thôn.

Bộ Xây dựng có công văn 2216/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn lập Quy hoạch phân khu Trục giao thông đô thị TP.HCM - Long An - Tiền Giang.

Trước đó đó, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang có văn bản đề nghị hướng dẫn về cơ sở pháp lý và trình tự tổ chức lập: Quy hoạch phân khu Trục giao thông đô thị TP.HCM - Long An - Tiền Giang với quy mô khoảng 380ha; đi qua các xã Tân Bình Thạnh, Thanh Bình, Lương Hòa Lạc, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo (khu vực nông thôn chiếm 10 km chiều dài dự án với quy mô 300 ha) và xã Đạo Thạnh, phường 10 thuộc TP Mỹ Tho (khu vực đô thị chiếm 4 km chiều dài dự án với quy mô 80 ha).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị hướng dẫn Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường với quy mô 97,7 ha; chiều dài tuyến 4,71 km đi qua các xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho), Lương Hoà Lạc (huyện Chợ Gạo), Long An và xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho rằng, các tuyến đường nêu trên là các tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện, đi qua khu vực nông thôn. Theo Điều 13 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14, đối với với khu vực nông thôn gồm quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch chung xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thì không quy định việc lập quy hoạch phân khu dọc các tuyến đường tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Xây dựng năm 2014, việc lập các dự án hạ tầng giao thông nêu trên cần căn cứ vào quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện có liên quan; bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-TTg ngày 31/12/2023; đồng thời phù hợp với Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành giao thông liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bình luận