Đô thị

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng: Cần đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng: Cần đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:02, 30/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCho ý kiến về Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch này chưa phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, và điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn.

Bộ Xây dựng cho biết, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/7/2010 và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND.

Trong đó xác định khu vực lập Quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc là khu vực đồi núi, không nằm trong khu vực phát triển của Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn và của TP Lạng Sơn; chưa xác định ranh giới, tính chất và quy mô dân số.

Do đó, việc lập Quy hoạch phân khu khu vực nêu trên là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025.

Phối cảnh tổng thể một khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh minh họa

Việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025, trong đó có nội dung điều chỉnh chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, cũng như việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu là chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP Lạng Sơn và các Quy hoạch phân khu, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm