Kinh tế xây dựng

Khung chính sách bồi thường Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kiên Giang, Bạc Liêu

Khung chính sách bồi thường Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kiên Giang, Bạc Liêu

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 15/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Theo công văn 805/TTg-CN ngày 14/9/2023, xét đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến thẩm tra của Bộ TN&MT về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Khung chính sách; UBND các tỉnh: Bạc Liêu, Kiên Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, chiều dài Dự án khoảng 51,82 km (đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,22 km; đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6 km). Trong đó, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, dài khoảng 11,20 km; đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận, dài khoảng 40,62 km.

Về quy mô đầu tư, phần đường, bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe; mặt cắt ngang giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư quy mô 2 làn xe với bề rộng nền đường Bn = 12m, bề rộng mặt đường Bm = 11m (kể cả gia cố lề).

Dự kiến xây dựng 26 cầu, trong đó có 3 cầu vượt sông lớn là cầu Cái Lớn, cầu Bần Ổi và cầu Bến Luông; thiết kế vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Ý kiến của bạn