Xây dựng & Đời sống

Kiểm tra loạt doanh nghiệp, công trình xây dựng thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

Kiểm tra loạt doanh nghiệp, công trình xây dựng thực hiện an toàn, vệ sinh lao động

Trà Vinh Trà Vinh - 09:37, 13/05/2022

2 đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội sẽ kiểm tra 40 doanh nghiệp, công trình xây dựng thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) trên địa bàn TP.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ – PCCN. Theo đó, TP Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra 40 doanh nghiệp, công trình xây dựng việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ – PCCN.

Theo quyết định, 2 đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ – PCCN của doanh nghiệp, công trình xây dựng.

Xử lý vi phạm và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản trái quy định của pháp luật (nếu có).

Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra đảm bảo tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp.

 

Ý kiến của bạn