Pháp luật xây dựng

Kiểm tra về xử lý vi phạm TTXD tại nhiều quận của Hà Nội

Kiểm tra về xử lý vi phạm TTXD tại nhiều quận của Hà Nội

Nhất Vinh Nhất Vinh - 09:18, 23/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội năm 2022.

Theo đó, UBND TP Hà Nội sẽ kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng tại UBND các quận: Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và thị xã Sơn Tây; UBND phường, xã, thị trấn thuộc các quận, thị xã nêu trên.

Nội dung kiểm tra việc quản lý nhà nước, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; việc áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng tại 5 quận, huyện, thị xã trong năm 2022.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo quyết định kiểm tra; trong đó, Giám đốc Sở Tư pháp là Trưởng đoàn, cùng với các thành viên khác theo đề xuất của Sở Tư pháp.

Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai kế hoạch quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

 

Ý kiến của bạn