Đô thị

Kiên Giang sẽ tổ chức lập mới 24 Chương trình phát triển đô thị

Kiên Giang sẽ tổ chức lập mới 24 Chương trình phát triển đô thị

Thanh Nga Thanh Nga - 16:09, 29/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThông tin cụ thể theo Kế hoạch tổ chức lập các Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

24 Chương trình phát triển đô thị của Kiên Giang gồm 14 đô thị hiện có, 3 thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên; 11 thị trấn: Kiên Lương, Hòn Đất, Sóc Sơn, Tân Hiệp, Minh Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, Thứ Ba, Thứ Mười Một, Vĩnh Thuận và đô thị Hòn Tre; 10 đô thị mới: Tân Khánh Hòa, U Minh Thượng, Thứ Bảy, Tắc Cậu, Thổ Chu, Thuận Hưng, Xẻo Nhàu, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du.

Bên cạnh đó, Kiên Giang cũng lập đề án phân loại 24 đô thị, trong đó có 9 Đề án phân loại đô thị thuộc thẩm quyền quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, gồm: 2 đô thị loại I là TP Rạch Giá và TP Phú Quốc; 1 đô thị loại II là TP Hà Tiên; 1 đô thị loại III là đô thị trên cơ sở quy hoạch, thành lập thị xã Kiên Lương; 5 thị trấn hiện có là Giồng Riêng, Minh Lương, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận và Thứ Ba.

Lập bổ sung 5 Đề án phân loại đô thị loại V đã được UBND tỉnh quyết định công nhận, gồm các thị trấn: Hòn Đất, Sóc Sơn, Gò Quao, Thứ Mười Một, đô thị Hòn Tre.

Lập 10 đề án phân loại đô thị loại V thuộc thẩm quyền công nhận của UBND tỉnh, gồm: Thổ Chu, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, U Minh Thượng, Tắc Cậu, Xẻo Nhàu, Thuận Hưng. Riêng đô thị Tân Khánh Hòa đã hoàn thành Đề án và Quyết định công nhận phân loại đô thị năm 2021, đô thị Thứ Bảy thực hiện chuyển tiếp.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 28,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của huyện, thành phố theo phân cấp quản lý hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ý kiến của bạn