Thị trường

Kiến nghị cơ chế đặc thù trong cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Kiến nghị cơ chế đặc thù trong cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Huy Thảo Huy Thảo - 09:00, 28/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với các tòa nhà chung cư cũ nằm trong các khu vực đô thị lõi mật độ dân số cao có nguy cơ đổ sập, mất an toàn cần có cơ chế đặc thù để lựa chọn nhà đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, kinh phí tổ chức di dời tạm thời đối với các hộ đang sinh sống để đảm bảo an toàn cho người nhất là trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, về tình hình ban hành các văn bản về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn trong thời gian từ ngày 01/7/2015 đến ngày 30/11/2022, Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà và công trình chung cư cũ, nguy hiểm tại đô thị, UBND tỉnh có văn bản số 2433/UBND-XDCB ngày 08/9/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà và công trình chung cư cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Đồng thời, đã bố trí kinh phí và giao cho Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 960/BXD-GĐ ngày 25/5/2016, số 169/BXD-QLN ngày 22/01/2018, và Quy trình đánh giá an toàn nhà ở và công trình công cộng số 681/QĐ-BXD ngày 12/7/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo việc bảo trì, sửa chữa gia cố và phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn các nhà chung cư cũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại văn bản 4005/UBND-XDCB ngày 06/11/2019.

Sống ở chung cư cũ
Ảnh minh họa: Internet.

Mặt khác, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc đánh giá các chung cư cũ trên địa bàn và đã có báo cáo số 324/SXD-CCGĐ ngày 30/10/2019, trong đó đã đề xuất xử lý đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm định chất lượng các công trình chung cư cũ trên địa bàn TP Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giao các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định việc bảo trì các công trình, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn Ban quản trị tòa nhà, người dân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên quan trắc, kiểm tra mức độ biến dạng, chuyển vị của công trình, kịp thời cảnh báo, di dời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 38 nhà chung cư, trong đó có 01 chung cư xây dựng trước năm 1994, 17 nhà chung cư đã thành lập ban quản trị. Số liệu từ Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng cho biết, trên địa bàn đã có 13 nhà chung cư đã bàn giao kinh phí bảo trì, chủ yếu là các chung cư nằm trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 02 chung cư đã hết niên hạn sử dụng, 02 chung cư sắp hết niên hạn sử dụng vào năm 2025.

Ngoài ra, tổng số nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm 03 nhà chung cư, trong đó có 02 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư thông qua hội nghị nhà chung cư.

Từ thực tế trên, Sở Xây dựng Bắc Ninh kiến nghị, đối với các toà nhà chung cư cũ nằm trong các khu vực đô thị lõi mật độ dân số cao có nguy cơ đổ sập, mất an toàn đề nghị có cơ chế đặc thù để lựa chọn nhà đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, kinh phí tổ chức di dời tạm thời đối với các hộ đang sinh sống để đảm bảo an toàn cho người nhất là trong mùa mưa bão.

Đồng thời, xem xét điều chỉnh, bổ sung các điều kiện lập Đồ án quy hoạch chi tiết do không thể đáp ứng yêu cầu được quy định tại hệ thống quy chuẩn xây dựng và các quy định hiện hành (chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc công trình, giải pháp kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...). 

"Đề nghị xem xét hướng dẫn chính sách, bố trí nguồn kinh phí cho công tác xây dựng cải tạo, bảo trì công trình; tổ chức kiểm tra, quan trắc thường xuyên, bố trí nơi ở tạm, kịp thời cảnh báo, tổ chức di dời người dân khi công trình có dấu hiệu mất an toàn đảm bảo quy định, nhanh và kịp thời" - Sở Xây dựng Bắc Ninh kiến nghị.
 

Ý kiến của bạn