Kiến nghị điều chỉnh hình thức hợp đồng

07:14 25/01/2022
Biến động giá của một số loại vật liệu chủ yếu có tác động lớn đến chi phí xây dựng công trình, doanh nghiệp kiến nghị được điều chỉnh hình thức hợp đồng.

Có thể nhận thấy, biến động tăng chủ yếu của giá thép và một số loại vật liệu chủ yếu như thép, cát, xi măng, nhựa đường làm giá thành công trình có mức biến động tăng từ 1,65-3,77%, tùy loại hình công trình.

Trong đó, tăng đáng kể là công trình giao thông với khối lượng sử dụng lớn các loại vật liệu có biến động giá.

Giá thành công trình ở khu vực miền Nam có xu hướng ảnh hưởng cao hơn do cự ly vận chuyển và điều kiện cung cấp so với miền Bắc và miền Trung.

Đánh giá mức độ tăng giá thành công trình do biến động của một số loại vật liệu chủ yếu do Viện Kinh tế xây dựng được tổng hợp (Đơn vị tính: %).

Tại địa bàn Bắc Ninh, thống kê của Sở Xây dựng Bắc Ninh cho thấy, từ tháng 3-6/2021, giá một số VLXD trên thị trường biến động tăng mạnh so với thời điểm tháng 01/2021. Trong đó, giá cát, đá các loại tăng khoảng 10-20%; giá sắt thép tăng khoảng 50%; giá các loại dây cáp điện tăng khoảng 15-30%; giá các sản phẩm bê tông đúc sẵn tăng khoảng 7-10%.

Kết quả của đợt tăng giá này dẫn đến tăng chênh lệch giá trị thực hiện hợp đồng so với giá hợp đồng đã ký kết khoảng 3-7%, đặc biệt đối với các gói thầu có sử dụng nhiều vật liệu thép, tỷ lệ giá trị vật liệu thép cao. Các gói thầu hạ tầng cấp điện, đường dây và trạm có tỷ lệ giá trị vật liệu dây, cáp điện cao, có mức chênh lệch khoảng 15-20%.

Như vậy, khi lập dự toán ở giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thì tổng mức đầu tư được duyệt, bao gồm cả chi phí dự phòng, doanh nghiệp đều phải điều chỉnh, bổ sung dự án...

Một số doanh nghiệp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép các chủ đầu tư điều chỉnh hình thức hợp đồng từ hợp đồng đơn giá cố định hoặc hợp đồng trọn gói sang hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh, cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện các gói thầu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu.

Theo một chuyên gia xây dựng, sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là trường hợp bất khả kháng, nên đối với các trường hợp có hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Biến động tăng giá bình quân của một số vật liệu chủ yếu năm 2021 so với năm 2020, đơn vị tính: % (Viện Kinh tế xây dựng).

 

Bình luận