Phản biện

Kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thanh Nga Thanh Nga - 14:41, 26/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và kéo dài giải ngân hơn 2.510 tỷ đồng đến hết năm 2024.

Giảm tổng mức đầu tư và diện tích thu hồi đất

Sáng 26/10, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong quá trình triển khai, một số nội dung của Dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua tại các Nghị quyết. Vì vậy, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua một số nội dung thay đổi trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình. Ảnh: quochoi.vn.

Các nội dung điều chỉnh gồm: (1) Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư; (2) Điều chỉnh giảm diện tích thu hồi đất; (3) Bổ sung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn không làm tăng tổng mức đầu tư, không tăng diện tích đất thu hồi của Dự án.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; Kéo dài thời gian giải ngân đối với số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến hết ngày 31/12/2024 để tiếp tục bố trí vốn thực hiện, hoàn thành Dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT nêu rõ, kiến nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn hơn 2.510 tỷ đồng đến hết năm 2024.

Cần làm rõ số kinh phí chưa giải ngân

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm UBKTQH Vũ Hồng Thanh cho rằng, theo quy định tại Điều 35 và khoản 3 Điều 43 của Luật Đầu tư công, việc điều chỉnh các nội dung của Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ nhiệm UBKTQH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: quochoi.vn.

Tuy nhiên, với tính chất đặc thù của Nghị quyết số 53/2017/QH14 và với đề nghị điều chỉnh làm thay đổi nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 53/2017/QH14, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14, trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án, nhất là đối với việc điều chỉnh về thời gian thực hiện Dự án.

UBKTQH cho rằng, Hồ sơ đề nghị điều chỉnh của Chính phủ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Về điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án, UBKTQH nhất trí với kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2024, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện hoàn thành các dự án thành phần có cấu phần xây dựng cũng như triển khai công tác giải ngân cho Dự án.

Về kéo dài thời gian giải ngân vốn, việc trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần làm rõ số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020, 2021 đã được chuyển nguồn hay chưa, có đủ điều kiện để báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài phần vốn này đến hết năm 2024 hay không.

Về nội dung đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 6, UBKTQH cơ bản tán thành với nội dung kiến nghị của Chính phủ tại Tờ trình và sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát và hoàn thiện nội dung này để đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 6.

Tổng mức đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành 22.938 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi 5.399,35 ha, trong đó diện tích đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 5.000 ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn 282,35 ha, diện tích đất Phân khu III của Khu tái định cư Bình Sơn 97 ha, diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Đến thời điểm này, đã thu hồi tổng diện tích 4.882/5.000 ha, đạt 97,64%, trong đó đã bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ hàng không miền Nam diện tích 2.532/2.532 ha, đạt 100%; đáp ứng điều kiện để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khởi công 2 gói thầu ngày 31/8/2023.

Bố trí tái định cư cho tổng số hộ bị ảnh hưởng là khoảng 5.635 hộ, trong đó đã xét duyệt tái định cư cho 4.246 hộ (đã bố trí tái định cư: 4.112 hộ, đang bố trí tái định cư: 134 hộ); 15 hộ đủ điều kiện tái định cư đang lập thủ tục bố trí; 1.066 hộ đã xét duyệt tái định cư nhưng không đủ điều kiện bố trí; 308 hộ đang rà soát tái định cư...

Tổng số vốn kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Dự án 22.855,035 tỷ đồng, trong đó 18.195,035 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Kết quả giải ngân đến ngày 31/12/2022 là 16.697,132 tỷ đồng, trong đó giải ngân từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 13.580,755 tỷ đồng. Giải ngân từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 3.116,377 tỷ đồng.

Như vậy, còn lại 4.614,28 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được bố trí vốn trung hạn và 1.543,623 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa giải ngân và đã huỷ dự toán.

Ý kiến của bạn